Gimån

Herrevadströmmen

Herrevadströmmen, djupt inne i det jämtländska skogslandskapet, är den allra översta delen av Gimån. Herrevadströmmen är också ett betydelsefullt reproduktionsområde för öring och harr. I strömmarna finns både stationär- och vandringsöring. Den största kända öringen som fångats i vattnet vägde 7,3 kg. Ett antal harrar, 50+ cm, har håvats under de senaste åren.

Grov öring och harr finns i vattnet. Strömmarna rinner fram mellan stora flyttblock i en orörd vildmark mellan tall- och granskog och mossbeklädda berghällar. Vattnet är rent och klart, öringen är skygg och harren selektiv.

Flytringsfiske finns i ett antal tjärnar med ädelfisk och flytringar finns att hyra. Sikhåvning nedan broarna är tillåtet från slutet av oktober. Hyra av utrustning för håvning finns på plats.

 • Fiskearter
 • · Öring
  · Harr
  · Sik
  · Abborre
 • Fisketider
 • · Dragrodd och trolling efter öring vår, sommar och höst.
  · Pimpelfiske efter abborre och harr tidig vinter och vårvinter.
  · Flugfiske från 1 juni och framåt.
  · Vattendragen ger ett bra nymffiske under mörka augustikvällar.
  · Sikhåvning i Herrevadströmmen och Märlån under senare delen av oktober och hela november.
 • Pris
 • · 1 Dygn: 60 SEK
  · Vecka: 200 SEK
  · Årskort: 250 SEK
  · Specialkort: Fiskekort som gäller hela Revsundssjön (Anvikssjön, Övre Gimån, Grimnäs-Landsomfj., Södra Revsundssjöns): 60 kr/dygn, 200 kr/vecka
  · Familjekort 75 kr/dygn, 300 kr/vecka
  · Trollingkort 100 kr/dygn, 500 kr/vecka, 1000/säsong
  · Dagkort isfiske Rödingtjärn 60 kr och max 3 fiskar
  · Dagkort sommarfiske Rödingtjärn flugfiske med flytring 150 kr och max 2 fiskar, strandfiske 60 kr och max 3 fiskar
  · Sikhåvning i Herrevadströmmen och Märlån 60 kr/dygn
  · Årskort max 5 nät 350 kr
  · Hyra av flytring 100 kr/dygn
 • Bilder
 • herre_1_kl

  herre_2_kl

  herre_3_kl

  herre_4_kl